српски језик english language
Претрага сајта

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Служба за специјалистичко – консултативну делатност

У ОДСЕКУ ПРИЈЕМНЕ АМБУЛАНТЕ обављају се послови пријема и прегледа пацијената (тимска евалуација, индикација за започињање протетичке или ортотичке рехабилитације, прескрипција типа протезе - ортозе, тимска евалуација психосоцијалног статуса) и адмнистративни послови (вођење протокола пријема и прегледа, књиге чекања, отварање историја болести, наплата: партиципација, прегледа учешћа за помагала и терапеутских третмана екстерним пацијентима). За организацију рада и руковођење одсеком одговоран је шеф одсека. Запослени у одсеку за свој рад одговорни су шефу одсека и  помоћнику директора за медицинске послове.

Др Борка Гавриловић,
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, шеф Одсека пријемне амбуланте

У ОДЕЉЕЊУ ФУНКЦИОНАЛНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИЈЕ обављају се послови дијагностичких здравствених услуга и терапијских процедура (кинезитерапија, физикална, електро и радна терапија). За организацију рада и руковођење одељењем одговоран је начелник одељења. Послове терапијских процедура организује и за њихово спровођење одговоран је главни терапеут. Запослени у служби за свој рад одговорни су главном терапеуту и начелнику одељења. Главни терапеут за свој рад одговоран је начелнику одељења и помоћнику директора за медицинске послове.

Прим. др Владимир Ристић,
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник Одељења функционалне дијагностике и терапије
Новости

Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS

   

Copyright Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику Београд.
Сва права задржана.

Powered by BeoNET