српски језик english language
Претрага сајта

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Службе Болнице

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику  обавља специјалистичко – консултативну и стационарну здравствену делатност у области протетичко – ортотичке рехабилитације и физикалне медицине, лабораторијску и другу дијагностику, као и израду протеза и ортоза. Унутрашња организација установе регулисана је Правилником о унутрашњој организацији који је донет 14.11.2008. године.

Службе су основне, најшире организационе јединице, организоване за извршење функционално повезаних  послова. Службе су организоване у одељења, одсеке и кабинете као уже организационе делове, који представљају заокружену медицинску, техничку – технолошку и административну радну целину. Међутим, постоје и функционално повезане групе послова, где су  запослени због веће ефикасности распоређени по одељењима у стационару, на пример група послова за пружање стоматолошких услуга. Њих ћемо, ради лакшег разумевања, такође звати службама, иако оне  према правилнику то нису.

На овим странама ћемо вам, у слици и речи, укратко представити све наше службе и послове које оне обављају.

 

Новости

Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS

   

Copyright Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику Београд.
Сва права задржана.

Powered by BeoNET