српски језик english language
Претрага сајта

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Едукација

КАБИНЕТ ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ

Кабинет је саставни део организованог рада у Специјалној болници, осмишљен у току 2001. године, са циљем да се унапреди континуиран процес усавршавања технологије поступака рехабилитације особа са ампутацијама и особа са посебним потребама које захтевају ортозе ради повећања степена функционалности у поступку превенције, лечења и рехабилитације. Такође је основна идеја била да се унапреди и осавремени рад у свим специјалистичким службама болнице, усаглашено са новим  технолошким достигнућима, прописима и протоколима које захтева рад са овим особама.     

Стручно усваршавање запослених у свим структурама Специјалне болнице како у земљи, тако и ван ње, једна је од основних идеја водиља у раду овог Кабинета, као и један од основних постулата који ће да обезбеди успешно одвијање процеса оспособљавања свих ампутираних и особа које имају потребу за помагалима.

Као део Специјалне болнице који се бави едукацијом на свим нивоима струке протетичке и ортотичке рехабилитације, овај Кабинет организује стручне семинаре, предавања и вежбе као Наставна база Медицинског факултета Универзитета у Београду за студенте медицине, као и за специјалистичку и последипломску наставу за докторе медицине. Такође се у оквиру болнице обавља настава за медицинске сестре, терапеуте, протетичаре и ортотичаре, медицинске сараднике и све друге кадрове који чине саставни део рехабилитационог тима неопходне за овај уско специјализовани рехабилитациони процес у оквиру редовне и ванредне наставе.

Стручни семинари организовани унутар Специјалне болнице за повећање нивоа знања специјализованог тима запослених одвијају се у оквиру  едукације под руководством овог Кабинета.

Овај Кабинет руководи научним и стручним пројектима који се обављају у Специјалној болници и координира рад са другим стручним установама, како би се усагласио процес рехабилитације са трендовима у свету и побољшао стручни рад у установи и ван ње. Примена свих савременеих поступака дијагностике, физикалне и друге медицинске терапије истражује се у оквиру ових пројеката.

У свом саставу Кабинет садржи и Библиотеку са научном и стручном литературом из области Физикалне медицине и рехабилитације особа са ампутацијама екстремитета и особа које захтевају примену ортоза ради повећања степена функционалности и других врста помагала.

ЕДУКАЦИЈА

ЛЕКАРИ

Редовна настава:
Студенти Медицинског факултета Универзитета у Београду

 • предавања
 • вежбе

Последипломска настава
Редовне последипломске специјалистичке студије Медицинског факултета Универзитета у Београду за област:

 1. Физикална медицина и рехабилитација:
  • предавања
  • вежбе
 2. Ортопедија са трауматологијом:
  • вежбе

Субспецијалистичка настава
Редовне субспецијалистичке студије медицинског факултета Универзитета у Београду за област:

 1. Дечја рехабилитација:
  • вежбе и предавања протетичке и ортотичке рехабилитације

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ

 1. Редовне наставе Високе школе за медицинске техничаре у Београду за област : Процес неге у рехабилитацији ампутираних и ортотичкој рехабилитацији:
  • вежбе

ТЕРАПЕУТИ

 1. Редовне наставе Високе школе за терапеуте за област: Рехабилитација особа са ампутацијама ДЕ и ГЕ и Рехабилитације особа које захтевају функционално збрињавање уз коришћење ортоза:
  • вежбе

ПРОТЕТИЧАРИ ОРТОТИЧАРИ

 1. Настава Школе на даљину по пројекту едукације у организацији ИСПО,  хуманитарне организације Human Study, универзитета Don Bosco и Специјалне болнице: предавања, практична настава и испити

МЕДИЦИНСКИ САРАДНИЦИ

 1. Практична настава у оквиру Дефектолошког факултета Универзитета у Београду за област: Рехабилитације особа са ампутацијама екстремитета .

СЕМИНАРИ ИЗ ОБЛАСТИ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ОСОБА СА АМПУТАЦИЈАМА
ОСОБА КОЈЕ ЗАХТЕВАЈУ КОРИШЋЕЊЕ ОРТОЗА И ДРУГИХ ПОМАГАЛА

Редовни едукативни семинари за чланове  рехабилитационог тима запослене у Специјалној болници  и Кориснике услуга протетичке и ортотичке рехабилитације.

Новости

Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS

   

Copyright Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику Београд.
Сва права задржана.

Powered by BeoNET