Планиране едукације

Тема
Детаљи
Датум одржавања
Онлајн пријава
Рехабилитација и избор протетичких компоненти код транстибијалне трауматске ампутације
13:00ч 27.03.2019.

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS