ПОВРШИНСКА ЕЛЕКТРИЧНА СТИМУЛАЦИЈА КАО ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА СА ПОДЛАКАТНЕ МИОЕЛЕКТРИЧНЕ ПРОТЕЗЕ ЗА ПОСПЕШИВАЊЕ КОНТРОЛЕ СИЛЕ ХВАТА

ПОВРШИНСКА ЕЛЕКТРИЧНА СТИМУЛАЦИЈА КАО ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА СА ПОДЛАКАТНЕ МИОЕЛЕКТРИЧНЕ ПРОТЕЗЕ ЗА ПОСПЕШИВАЊЕ КОНТРОЛЕ СИЛЕ ХВАТА


Иако подлакатне миоелектричне протезе могу у одређеној мери да надокнаде функције изгубљене након ампутације, њихов главни недостатак представља одсуство повратних информација које су везане за проприоцепцију и примењену силу хвата. Један од приступа овом проблему је сензорска супституција, која се заснива на снимању информација са протезе и њиховом преношењу кориснику активирањем преосталих сензорских структура.
Циљ истраживања је био да се испита да ли испитаник може да научи да контролише остварену силу при коришћењу миоелектричне протезе уз помоћ електротактилне стимулације.
Систем за стимулацију чине електрични стимулатор и електрода са 16 поља која се поставља циркуларно око подлактице (ампутационог патрљка) испитаника. Миоелектрична протеза и систем за стимулацију преко Bluetooth везе комуницирају са рачунаром, на коме је имплементирана контролна петља за управљање протезом у затвореној спрези са електротактилном повратном информацијом. Током евалуације контроле силе хвата, испитаник је имао задатак да оствари контракцију прикладне јачине да би се протеза затворила и ухватила предмет задатом силом. Пројекта је реализован током 2016. године.

Погледајте још

  • Двосмерна протеза за руку са сензорном повратном спрегом уз помоћ транскутане електричне нервне стимулације

    Сазнајте више

    Двосмерна протеза за руку са сензорном повратном спрегом уз помоћ транскутане електричне нервне стимулације

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS