српски језик english language
Претрага сајта

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Служба стационара

На ОДЕЉЕЊИМА "А", "Б" и "Ц" у стационару Специјалне болнице обављају се послови  здравствене неге, лечења и протетичко-ортотичке рехабилитације пацијената, послови  психолога, дефектолога и  социјалног радника и  стоматолошке здравствене услуге.     За организацију рада и руковођење  сваким  одељењем ("А", "Б" и "Ц"), одговоран је начелник одељења. Запослени на одељењима за свој рад одговорни су начелницима одељења и помоћнику директора за медицинске послове.

Др Драгана Буловић,
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник А одељења

др Жељка Ћузулан - Кулиновић,
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник Б одељења

др Славица Стојановић,
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник Ц одељења

У КАБИНЕТУ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД обављају се послови научноистраживачког рада и развоја,  послови едукације за област медицинске рехабилитације и послови на научноистраживачким пројектима, као и преводилачки послови. За организацију рада и руковођење кабинетом, одговоран је шеф кабинета. Запослени у кабинету за свој рад одговорни су шефу кабинета и помоћнику директора за медицинске послове.

Mр.сци.мед. Соња Ралевић,
специјалиста интерне медицине, шеф Кабинета за научноистраживачки рад
Новости

Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS

   

Copyright Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику Београд.
Сва права задржана.

Powered by BeoNET