српски језик english language
Претрага сајта

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Организација Болнице

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику  обавља специјалистичко – консултативну и стационарну здравствену делатност у области протетичко – ортотичке рехабилитације и физикалне медицине, лабораторијску и другу дијагностику, као и фармацеутску делатност преко болничке апотеке, као и израду протеза и ортоза. Службе су основне, најшире организационе јединице, организоване за извршење одређених послова, а у циљу квалитетног и ефикасног обављања послова, у којој су груписани  функционални повезани послови. Службе су организоване у одељења, одсеке и кабинете као уже организационе делове, који представљају заокружену медицинску, техничку – технолошку и административну радну целину.

Новости

Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS

   

Copyright Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику Београд.
Сва права задржана.

Powered by BeoNET