Кабинет за научноистраживачки рад

Кабинет за научноистраживачки рад
Кабинет је саставни део организованог рада у Специјалној болници, осмишљен у току 2001. године, са циљем да се унапреди континуиран процес усавршавања технологије поступака рехабилитације особа са ампутацијама и особа са посебним потребама које захтевају ортозе ради повећања степена функционалности у поступку превенције, лечења и рехабилитације. Такође је основна идеја била да се унапреди и осавремени рад у свим специјалистичким службама болнице, усаглашено са новим технолошким достигнућима, прописима и протоколима које захтева рад са овим особама.
Стручно усваршавање запослених у свим структурама Специјалне болнице како у земљи, тако и ван ње, једна је од основних идеја водиља у раду овог Кабинета, као и један од основних постулата који ће обезбедити успешно одвијање процеса оспособљавања свих ампутираних и особа које имају потребу за помагалима.
Као део Специјалне болнице који се бави едукацијом на свим нивоима струке протетичке и ортотичке рехабилитације, овај Кабинет организује стручне семинаре, предавања и вежбе као Наставна база Медицинског факултета Универзитета у Београду за студенте медицине, као и за специјалистичку и последипломску наставу за докторе медицине. Такође се у оквиру болнице обавља настава за медицинске сестре, терапеуте, протетичаре и ортотичаре, медицинске сараднике и све друге кадрове који чине сатавни део рехабилитационог тима неопходне за овај уско специјализовани рехабилитациони процес у оквиру редовне и ванредне наставе.
Стручни семинари организовани унутар Специјалне болнице за повећање нивоа знања специјализованог тима запослених одвијају се у оквиру едукације под руководством овог Кабинета. Едукације се код нас обављају у посебној сали уз коришћење савремене опреме.
Овај Кабинет руководи научним и стручним пројектима који се обављају у Специјалној болници и координира рад са другим стручним установама, како би се усагласио процес рехабилитације са трендовима у свету и побољшао стручни рад у установи и ван ње. Примена свих саврменеих поступака дијагностике, физикалне и друге медицинске терапије истражује се у оквиру ових пројеката.
У свом саставу Кабинет садржи и Библиотеку са научном и стручном литературом из области Физикалне медицине и рехабилитације особа са ампутацијама екстремитета и особа које захтевају примену ортоза ради повећања степена функционалности и других врста помагала.

Погледајте још

 • Одељење пријемне амбуланте

  Сазнајте више

  Одељење пријемне амбуланте

 • Служба функционалне дијагностике и терапије

  Сазнајте више

  Служба функционалне дијагностике и терапије

 • Служба протетике и ортотике

  Сазнајте више

  Служба протетике и ортотике

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS