Кабинет за научноистраживачки рад

Кабинет за научноистраживачки рад
Кабинет је саставни део организованог рада у Специјалној болници, осмишљен у току 2001. године, са циљем да се унапреди континуиран процес усавршавања технологије поступака рехабилитације особа са ампутацијама и особа са посебним потребама које захтевају ортозе ради повећања степена функционалности у поступку превенције, лечења и рехабилитације. Такође је основна идеја била да се унапреди и осавремени рад у свим специјалистичким службама болнице, усаглашено са новим технолошким достигнућима, прописима и протоколима које захтева рад са овим особама.
Стручно усваршавање запослених у свим структурама Специјалне болнице како у земљи, тако и ван ње, једна је од основних идеја водиља у раду овог Кабинета, као и један од основних постулата који ће обезбедити успешно одвијање процеса оспособљавања свих ампутираних и особа које имају потребу за помагалима.
Као део Специјалне болнице који се бави едукацијом на свим нивоима струке протетичке и ортотичке рехабилитације, овај Кабинет организује стручне семинаре, предавања и вежбе као Наставна база Медицинског факултета Универзитета у Београду за студенте медицине, као и за специјалистичку и последипломску наставу за докторе медицине. Такође се у оквиру болнице обавља настава за медицинске сестре, терапеуте, протетичаре и ортотичаре, медицинске сараднике и све друге кадрове који чине сатавни део рехабилитационог тима неопходне за овај уско специјализовани рехабилитациони процес у оквиру редовне и ванредне наставе.
Стручни семинари организовани унутар Специјалне болнице за повећање нивоа знања специјализованог тима запослених одвијају се у оквиру едукације под руководством овог Кабинета. Едукације се код нас обављају у посебној сали уз коришћење савремене опреме.
Овај Кабинет руководи научним и стручним пројектима који се обављају у Специјалној болници и координира рад са другим стручним установама, како би се усагласио процес рехабилитације са трендовима у свету и побољшао стручни рад у установи и ван ње. Примена свих саврменеих поступака дијагностике, физикалне и друге медицинске терапије истражује се у оквиру ових пројеката.
У свом саставу Кабинет садржи и Библиотеку са научном и стручном литературом из области Физикалне медицине и рехабилитације особа са ампутацијама екстремитета и особа које захтевају примену ортоза ради повећања степена функционалности и других врста помагала.

Погледајте још

 • Одељење пријемне амбуланте

  Сазнајте више

  Одељење пријемне амбуланте

 • Служба протетике и ортотике

  Сазнајте више

  Служба протетике и ортотике

 • Служба за психосоцијалну рехабилитацију

  Сазнајте више

  Служба за психосоцијалну рехабилитацију

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS