Служба функционалне дијагностике и терапије

Служба функционалне дијагностике и терапије

Терапијски блок Службе функционалне дијагностике и терапије чине

ОДЕЉЕЊЕ КИНЕЗИТЕРАПИЈЕ

Cпроводи ce кинезитерапијски третман пацијената са ампутацијама, као и пацијената са различитим патолошким стањима. У оквиру препротетичке и протетичке рехабилитације, пацијент се припрема за ход са протезом, обучава облачењу и коришћењу протезе.

ШКОЛА ХОДА – обухвата обуку основним и напредним активностима при коришћењу протезе.Кроз различите вежбе искорака и баланса, пацијент увежбава ослонац на протезу и координацију и реципроцитет у ходу. Обучава се пацијент савладавању равног, неравног терена и урбаних баријера, добија потребна упутства за адаптацију у кућним условима, сходно потребама хода и коришћења протезе. Обука напредним активностима при коришћењу протезе обухвата: - различите вежбе хода („Тандем“ход, „цик-цак“ход), - ход на покретној траци – у присуству и под контролом физиотерапеута. Поштовањем етичких принципа и стандарда физиотерапеутске праксе, cвакодневно се спроводи физиотерапеутска евалуација постигнутог нивоа оспособљености пацијента, као и периодична тимска евалуација свих чланова рехабилитационог тима. Физиотерапеути својим знањем, искуством и континуираном едукацијом у области медицинске рехабилитације, протетике и ортотике, дају пун допринос оспособљавању пацијента и његовом повратку у породичну и социјалну средину. У оквиру кинезитерапијског третмана примењују се PNF технике и Kineziotaping технике, зависно од потреба пацијента.

РАД СА ДЕЦОМ – са ампутацијама и урођеним недостацима доњих екстремитета, као и њихово протетисање у оквиру примарне вертикализације, а у присуству и у сарадњи са родитељима. Индивидуални приступ и тимска сарадња – пут ка успеху у рехабилитацији!

ОДЕЉЕЊЕ ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈЕ

Пацијентима ce могу пружити услуге како у стационару, тако и амбулантно, на најсавременијим апаратима за електротерапију.

Услуге:
 • термотерапија
 • криотерапија - електротерапија (EF, DD, IF струје, електростимулација,TENS)
 • магнетотерапија
 • сонотерапија (УЗ)
 • Фототерапија, Биоптрон
 • ласеротерапија
 • истовремена, комбинована терапија на BTL апарату
 • механотерапија (сегментна мануелна масажа)
 • новина: екстензија кичменог стуба на тракционом столу

ОДЕЉЕЊЕ ТЕРАПИЈЕ РАДОМ

Oбавља ce рехабилитација пацијената свих патологија, као и пацијената са ампутацијама горњих екстремитета. У оквиру препротетичке рехабилитације, пацијент се припрема за рад са протезом, врши се обука у самозбрињавању без протезе, пребацивање доминантности, корекција постуралног става, вежбе мишићне сепарације на Mio-Boy програму за електронску протезу, израда привремених и корективних помагала. У протетичкој фази, пацијент се обучава у коришћењу протезе као асистивне руке у активностима свакодневног живота, почев од једноставнијих мономануелних активности, преко бимануелних, до активности свакодневног живота.

Кроз различите технике и методе терапије радом, код других патологија, побољшавају се функције: јачање мишићне снаге, повећање обима покрета, вежбе координације, брзине и спретности. Поред функционалне терапије, обавља се и индивидуална и групна терапија радом.

РАД СА ДЕЦОМ - са конгениталним недостацима подразумева апликовање естетске протезе за горње екстремитете, када дете почне стабилно да седи. Врши се обука родитеља у постављању и скидању протезе, како да раде са дететом и одржавању протезе. У старијем узрасту, са функционалном протезом, врши се обука деце у коришћењу протезе кроз игру.

Погледајте још

 • Служба протетике и ортотике

  Сазнајте више

  Служба протетике и ортотике

 • Служба за психосоцијалну рехабилитацију

  Сазнајте више

  Служба за психосоцијалну рехабилитацију

 • Стоматолошка служба

  Сазнајте више

  Стоматолошка служба

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS