Служба функционалне дијагностике и терапије

Служба функционалне дијагностике и терапије

Терапијски блок Службе функционалне дијагностике и терапије чине

ОДЕЉЕЊЕ КИНЕЗИТЕРАПИЈЕ

Cпроводи ce кинезитерапијски третман пацијената са ампутацијама, као и пацијената са различитим патолошким стањима. У оквиру препротетичке и протетичке рехабилитације, пацијент се припрема за ход са протезом, обучава облачењу и коришћењу протезе.

ШКОЛА ХОДА – обухвата обуку основним и напредним активностима при коришћењу протезе.Кроз различите вежбе искорака и баланса, пацијент увежбава ослонац на протезу и координацију и реципроцитет у ходу. Обучава се пацијент савладавању равног, неравног терена и урбаних баријера, добија потребна упутства за адаптацију у кућним условима, сходно потребама хода и коришћења протезе. Обука напредним активностима при коришћењу протезе обухвата: - различите вежбе хода („Тандем“ход, „цик-цак“ход), - ход на покретној траци – у присуству и под контролом физиотерапеута. Поштовањем етичких принципа и стандарда физиотерапеутске праксе, cвакодневно се спроводи физиотерапеутска евалуација постигнутог нивоа оспособљености пацијента, као и периодична тимска евалуација свих чланова рехабилитационог тима. Физиотерапеути својим знањем, искуством и континуираном едукацијом у области медицинске рехабилитације, протетике и ортотике, дају пун допринос оспособљавању пацијента и његовом повратку у породичну и социјалну средину. У оквиру кинезитерапијског третмана примењују се PNF технике и Kineziotaping технике, зависно од потреба пацијента.

РАД СА ДЕЦОМ – са ампутацијама и урођеним недостацима доњих екстремитета, као и њихово протетисање у оквиру примарне вертикализације, а у присуству и у сарадњи са родитељима. Индивидуални приступ и тимска сарадња – пут ка успеху у рехабилитацији!

ОДЕЉЕЊЕ ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈЕ

Пацијентима ce могу пружити услуге како у стационару, тако и амбулантно, на најсавременијим апаратима за електротерапију.

Услуге:
 • термотерапија
 • криотерапија - електротерапија (EF, DD, IF струје, електростимулација,TENS)
 • магнетотерапија
 • сонотерапија (УЗ)
 • Фототерапија, Биоптрон
 • ласеротерапија
 • истовремена, комбинована терапија на BTL апарату
 • механотерапија (сегментна мануелна масажа)
 • новина: екстензија кичменог стуба на тракционом столу

ОДЕЉЕЊЕ ТЕРАПИЈЕ РАДОМ

Oбавља ce рехабилитација пацијената свих патологија, као и пацијената са ампутацијама горњих екстремитета. У оквиру препротетичке рехабилитације, пацијент се припрема за рад са протезом, врши се обука у самозбрињавању без протезе, пребацивање доминантности, корекција постуралног става, вежбе мишићне сепарације на Mio-Boy програму за електронску протезу, израда привремених и корективних помагала. У протетичкој фази, пацијент се обучава у коришћењу протезе као асистивне руке у активностима свакодневног живота, почев од једноставнијих мономануелних активности, преко бимануелних, до активности свакодневног живота.

Кроз различите технике и методе терапије радом, код других патологија, побољшавају се функције: јачање мишићне снаге, повећање обима покрета, вежбе координације, брзине и спретности. Поред функционалне терапије, обавља се и индивидуална и групна терапија радом.

РАД СА ДЕЦОМ - са конгениталним недостацима подразумева апликовање естетске протезе за горње екстремитете, када дете почне стабилно да седи. Врши се обука родитеља у постављању и скидању протезе, како да раде са дететом и одржавању протезе. У старијем узрасту, са функционалном протезом, врши се обука деце у коришћењу протезе кроз игру.

Погледајте још

 • Одељење пријемне амбуланте

  Сазнајте више

  Одељење пријемне амбуланте

 • Стоматолошка служба

  Сазнајте више

  Стоматолошка служба

 • Кабинет за научноистраживачки рад

  Сазнајте више

  Кабинет за научноистраживачки рад

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS