Служба протетике и ортотике

Служба протетике и ортотике

O служби

Убрзо после формирања Болнице (1954. године), оснива се у њеном оквиру Служба протетике и ортотике као једна од служби која врло брзо постаје заштитни знак ове установе. Још средином шездесетих година наша служба је међу првима у свету увела коришћење пластичних материјала за израду лежишта протезе. Такође је прва на овим просторима, у сарадњи са стручњацима из Института "Михајло Пупин", уградила електронску шаку, познату “Београдску шаку” која је била претеча свих бионичких протеза у свету.

Служба протетике болнице настала је као саставни део истраживачког тима за осавремењавање помагала која су се примењивала код особа са ампутацијама и особа са функционалним локомотoрним дефицитима. У саставу службе истраживачи су, поред лекара, били инжењери електротехнике, машинства и технологије.

Током историје дуге пола века протезе и ортозе су се усавршавале и мењале свој изглед и дизајн. Овај напредак у технологији израде и увођење нових, лаких и племенитих материјала, пратили су и наши протетичари са само једним циљем - да олакшају рехабилитацију и оспособљавање пацијената за квалитетан живот. Овај труд и напредак препознала је велика већина пацијената, те они у нашу болницу долазе увек када стекну право на ново помагало. Зато је наша Служба протетике и ортотике - служба којој се пацијенти враћају.

Данас се код нас протезе и ортозе израђују брзо и квалитетно. О томе, осим запослених протетичара, брине цео тим (лекари, терапеути, здравствени сарадници) па се свака израђена протеза или ортоза сагледава, контролоше и уз сагласност свих чланова тима предаје пацијенту, који се након тога обучава за коришћење помагала. У Служби протетике израђују се протезе за пацијенте са ампутацијама горњих и доњих екстремитета, свих узраста, који пролазе кроз фазе препротетичке припреме, фазу протетисања, ресоцијализације и професионалног оспособљавања.

Служба основана

1954

Стандард

ISO 9001

Служба протетике и ортотике - служба којој се пацијенти враћају.

Осим саме израде, значајни сегменти рада Службе протетике су и апликација, контрола и сервисирање протетичко - ортотичких помагала. Доказ о завидном квалитету израђених помагала је и успешно уведена стандардизација ИСО-9001, која подразумева квалитет по европским нормативима, као и вишегодишња сарадња са реномираним европским произвођачима, чији се делови уграђују у наше протезе.

Посебна пажња се поклања ратним и мирнодопским војним инвалидима, пошто је Специјална болница референтна установа за пријем и преглед ових пацијената, а Служба протетике једна од овлашћених служби са списка Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику која има право израде високософистицираних протеза које ови пацијенти користе.

Да би испратили све светске иновације и трендове у оквиру израде протеза и ортоза, са поносом истичемо да су наши чланови протетичко-ортотичког тима уједно и чланови Међународног удружења протетичара и ортотичара (ИСПО). Све што је речено не би било довољно за успех Службе протетике и ортотике да на релацији протетичар - пацијент не постоји однос који одише поверењем, поштовањем и, можемо слободно рећи, пријатељством. Управо ово последње и јесте разлог зашто је служба протетике - служба којој се пацијенти враћају.

Погледајте још

 • Одељење пријемне амбуланте

  Сазнајте више

  Одељење пријемне амбуланте

 • Стоматолошка служба

  Сазнајте више

  Стоматолошка служба

 • Кабинет за научноистраживачки рад

  Сазнајте више

  Кабинет за научноистраживачки рад

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS