Служба протетике и ортотике

Служба протетике и ортотике

O служби

Убрзо после формирања Болнице (1954. године), оснива се у њеном оквиру Служба протетике и ортотике као једна од служби која врло брзо постаје заштитни знак ове установе. Још средином шездесетих година наша служба је међу првима у свету увела коришћење пластичних материјала за израду лежишта протезе. Такође је прва на овим просторима, у сарадњи са стручњацима из Института "Михајло Пупин", уградила електронску шаку, познату “Београдску шаку” која је била претеча свих бионичких протеза у свету.

Служба протетике болнице настала је као саставни део истраживачког тима за осавремењавање помагала која су се примењивала код особа са ампутацијама и особа са функционалним локомотoрним дефицитима. У саставу службе истраживачи су, поред лекара, били инжењери електротехнике, машинства и технологије.

Током историје дуге пола века протезе и ортозе су се усавршавале и мењале свој изглед и дизајн. Овај напредак у технологији израде и увођење нових, лаких и племенитих материјала, пратили су и наши протетичари са само једним циљем - да олакшају рехабилитацију и оспособљавање пацијената за квалитетан живот. Овај труд и напредак препознала је велика већина пацијената, те они у нашу болницу долазе увек када стекну право на ново помагало. Зато је наша Служба протетике и ортотике - служба којој се пацијенти враћају.

Данас се код нас протезе и ортозе израђују брзо и квалитетно. О томе, осим запослених протетичара, брине цео тим (лекари, терапеути, здравствени сарадници) па се свака израђена протеза или ортоза сагледава, контролоше и уз сагласност свих чланова тима предаје пацијенту, који се након тога обучава за коришћење помагала. У Служби протетике израђују се протезе за пацијенте са ампутацијама горњих и доњих екстремитета, свих узраста, који пролазе кроз фазе препротетичке припреме, фазу протетисања, ресоцијализације и професионалног оспособљавања.

Служба основана

1954

Стандард

ISO 9001

Служба протетике и ортотике - служба којој се пацијенти враћају.

Осим саме израде, значајни сегменти рада Службе протетике су и апликација, контрола и сервисирање протетичко - ортотичких помагала. Доказ о завидном квалитету израђених помагала је и успешно уведена стандардизација ИСО-9001, која подразумева квалитет по европским нормативима, као и вишегодишња сарадња са реномираним европским произвођачима, чији се делови уграђују у наше протезе.

Посебна пажња се поклања ратним и мирнодопским војним инвалидима, пошто је Специјална болница референтна установа за пријем и преглед ових пацијената, а Служба протетике једна од овлашћених служби са списка Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику која има право израде високософистицираних протеза које ови пацијенти користе.

Да би испратили све светске иновације и трендове у оквиру израде протеза и ортоза, са поносом истичемо да су наши чланови протетичко-ортотичког тима уједно и чланови Међународног удружења протетичара и ортотичара (ИСПО). Све што је речено не би било довољно за успех Службе протетике и ортотике да на релацији протетичар - пацијент не постоји однос који одише поверењем, поштовањем и, можемо слободно рећи, пријатељством. Управо ово последње и јесте разлог зашто је служба протетике - служба којој се пацијенти враћају.

Погледајте још

 • Служба функционалне дијагностике и терапије

  Сазнајте више

  Служба функционалне дијагностике и терапије

 • Служба за психосоцијалну рехабилитацију

  Сазнајте више

  Служба за психосоцијалну рехабилитацију

 • Стоматолошка служба

  Сазнајте више

  Стоматолошка служба

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS