Стоматолошка служба

Стоматолошка служба

Стоматолошка служба

У Болници од 1985. постоји организована стоматолошка служба, формирана у циљу збрињавања пацијената са ампутацијама. Служба има техничке и кадровске могућности да прихвати стоматолошко збрињавање пацијената са телесним хендикепом (ампутације, парезе, плегије, парализе) као и друге случајеве урођеног или стеченог инвалидитета.

У читавој проблематици пацијената инвалида, посебно бисмо издвојили неколико најуочљивијих проблема:

 • Као особама које су најчешће везане за колица, проблем приступа здравственим објектима (који су заиста ретко приступачни), њима постаје практично непремостив, како због саобраћаја, тако и због степеништа

 • У Специјалној болници је све прилагођено инвалидима: велики паркинг да инвалиди могу бити довезени, ординације које су врло приступачне и њима прилагођене, као и адаптирани тоалети, затим лифт за пребацивање инвалида из инвaлидских колица у стоматолошку столицу, што значи да постоје сви услови за адекватан третман ове специфичне групе пацијената

 • За хоспитализоване пацијенте у Болници на протетичкој рехабилитацији, од великог је значаја чињеница да сви хитни стоматолошки случајеви могу бити одмах решени, јер транспорт лежећих пацијената до других стоматолошких амбуланти је практично немогућ. Такође, боравећи у Специјалној болници на протетичкој рехабилитацији, пацијенти стекну поверење и желе да и убудуће добијају стоматолошке услуге у нашој установи

ПРЕВЕНТИВА

 • превентивни стоматолошки прегледи
 • контролни стоматолошки прегледи
 • здравствено васпитни рад

КУРАТИВА

 • екстракција зуба
 • лечење зуба
 • пломбе (хелио и амалгам)
 • збрињавање парадонтопатије

ПРОТЕТИКА

 • тоталне протезе
 • парцијалне протезе
 • репаратура протезе

Погледајте још

 • Служба функционалне дијагностике и терапије

  Сазнајте више

  Служба функционалне дијагностике и терапије

 • Служба стационара

  Сазнајте више

  Служба стационара

 • Служба за психосоцијалну рехабилитацију

  Сазнајте више

  Служба за психосоцијалну рехабилитацију

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS