Директор

Директор

Директор

Прим. др сци. мед. Игор Симанић

Стручни тим

Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, саветник за медицинска питања

Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, саветник за медицинска питања

Др Милка Кајганић
Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације

Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације

Др Божидар Грујичић
Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације

Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације

Др Михајло Марковић
Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Др Маријана Левићанин
Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Др Снежана Павковић
Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Др Маша Алексић
Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, саветник за медицинска питања

Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, саветник за медицинска питања

Мр. сци. мед. др Татјана Благојевић
Bисока струковна медицинска сестра специјалиста за јавно здравље, главна сестра Болнице

Bисока струковна медицинска сестра специјалиста за јавно здравље, главна сестра Болнице

Смиљана Грујичић

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS