Директор

Директор

Директор

Прим. др сци. мед. Игор Симанић

Стручни тим

виши протетичар, шеф апликације

виши протетичар, шеф апликације

Весна Петронић
Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Др Снежана Павковић

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS