Директор

Директор

Директор

Прим. др сци. мед. Игор Симанић

Стручни тим

дипломирани терапеут, главни терапеут

дипломирани терапеут, главни терапеут

Мирјана Витаз
виши протетичар, шеф апликације

виши протетичар, шеф апликације

Весна Петронић

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS