Кућни ред

  • У Болницу сте примљени ради протетисања и протетичке рехабилитације.
  • У Болници ћете имати свог лекара који ће водити Вашу рехабилитацију заједно са тимом: медицинска сестра, физиотерапеут, радни терапеут, протетичар-ортотичар психолог, дефектолог и социјални радник.
  • Кућни ред и активности у Болници ваља поштовати, а за сва нејасна питања и настале промене одмах се обратите надлежној медицинској сестри или свом лекару.
  • Приликом отпуста пацијент је дужан да раздужи реверс са стварима и предметима које је користио за време лечења (колица, гардероба и друго).
  • За време визите, одмора и спавања будите у својим собама.
  • Током терапијских активности будите у салама за терапију да бисмо удруженим снагама остварили што потпунију и бржу рехабилитацију.
  • Друштвене активности пацијената се могу обављати уколико не ремете мир осталим пацијентима у смислу галаме, гласног слушања ТВ -а, радија и слично.
  • Друштвене активности се могу обављати у просторијама које су одређене за ову врсту активности у периоду до 23:00 часа, а викендом и празником до 24:00 часа.
  • Излазак пацијената ван круга Болнице дозвољава се до 19:00 часова. Ван овог времена пацијенту се може изузетно дозволити излазак уз евидентирање на портирници Болнице и уз дозволу лекара.
  • Због непридржавања и ремећења Кућног реда Болнице сваки пацијент биће отпуштен из дисциплинских разлога.

Распоред дневних активности у стационару

устајање и јутарња тоалета за покретне пацијенте
до 07:00
јутарња тоалета непокретних пацијената
7:00 до 08:00
доручак
од 08:00 до 09:00
визита
од 09:00 до 10:00
време бандаже
I 7:30 до 8:00
II 13:00 до 13:30
III 16:00 до 16:30
пауза
од 10:00 до 10:30
ручак
од 12:00 до 13:00
посете радним данима
од 15:00 до 18:00
посете викендом
од 14:00 до 16:00
поподневни одмор
од 14:00 до 16:00
вечера
од 18:00 до 19:00
гашење светла-спавање
у 23:00

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS