Историјат

Cпецијална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику (ранији назив Завод за протетику) је специјализована болничка установа за протетичку и ортотичку рехабилитацију, јединствена установа на територији Србије и научно-наставна база Медицинског факултета у Београду.

Завод за протетику је основан 1954. године, по узору на америчке болнице за рехабилитацију жртава рата. Од тада рехабилитација у Заводу подразумева рад у тиму који чине: лекар специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, медицинска сестра, терапеут (физиотерапеут, радни терапеут, окупациони терапеут), дефектолог, психолог, социјални радник, протетичар/ортотичар и консултанти.

Рехабилитациони капацитет Специјалне болнице се састоји од: 3 сале за кинезитерапију, кабинет за електротерапију, кабинет за радну и окупациону терапију. Производни капацитет Специјалне болнице чини кабинет за израду привремених и дефинитивних протеза и ортоза (мерачница, кабинет за ламинацију, термопластика).

У Специјалној болници ради 16 лекара специјалиста физикалне медицине, 1 лекар специјалиста интерне медицине, 16 протетичара - ортотичара, 24 терапуета, 32 медицинске сестре, 3 психолога, 3 дефектолога, 3 социјална радника.

Специјална болница прати светске трендове у изради протеза и ортоза. Чланови главног протетичко - ортотичког тима Специјалне болнице су представници у Board of Serbia of ISPO (Међународно удружење протетичара и ортотичара).

Апликативна служба је у почетку функционисала као мањи погон за израду привремених протеза за горње и доње екстремитете и израду дефинитивних протеза само за тешке случајеве. Међу првима у свету (1964.) је почела са коришћењем пластичних маса у изради лежишта за протезе. Временом, ова служба се развила у велики погон за израду протеза за горње и доње екстремитете а у условима рата и ембарга је преузела највећи део оптерећења за референтно подручје.

Галерија

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS