Директор

Директор

Директор

Прим. др сци. мед. Игор Симанић

Стручни тим

Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, помоћник директора за медицинске послове

Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, помоћник директора за медицинске послове

Др Игор Поповић
Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, шеф Одсека пријемне амбуланте

Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, шеф Одсека пријемне амбуланте

Прим. др Борка Гавриловић
Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник Одељења функционалне дијагностике и терапије

Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник Одељења функционалне дијагностике и терапије

Прим. мр сци. Владимир Ристић
Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник А одељења

Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник А одељења

Др Драгана Буловић
Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник Б одељења

Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник Б одељења

Др Жељка Ћузулан - Кулиновић
Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник Ц одељења

Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник Ц одељења

Др Славица Стојановић
Cпецијалиста интерне медицине, шеф Кабинета за научноистраживачки рад

Cпецијалиста интерне медицине, шеф Кабинета за научноистраживачки рад

Прим. др сци. мед. Соња Ралевић
Cпецијалиста ортопедије са трауматологијом, начелник Службе протетике и ортотике

Cпецијалиста ортопедије са трауматологијом, начелник Службе протетике и ортотике

Др Бранислав Марковић

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS