Болничке услуге

Смештајни капацитет стационара обухвата 180 постеља организованих на три болничка одељења.

У нашој установи пружамо услуге протетичке, ортотичке и опште рехабилитације.

Рехабилитују се пацијенти са ампутацијама горњих и доњих екстремитета, свих узраста, који пролазе кроз фазе препротетичке припреме, фазу протетисања, ресоцијализације и професионалног оспособљавања. Спроводи се и рехабилитација пацијената са дегенеративним обољењима, неуролошким дефицитима, посттрауматским стањима, дијабетичном полинеуропатијом. Све то постижемо применом физикалних агенаса (ласер, магнет, УЗ, ИФ, ДДС, хидроколатор, сет биоптрон лампи, галванизација), као и кинезитерапијом и радно-окупационом терапијом.

Tим стручњака

Стручни тим Стручни тим

О пацијентима брине тим стручњака који чине: лекари, медицинске сестре, физиотерапеути, радни терапеути, протетичари-ортотичари, уз подршку стално запослених психолога, дефектолога, социјалних радника и стоматолошке службе специјално прилагођене за рад са особама са посебним потребама. Редовно се код свих пацијената обављају потребне лабораторијске анализе (поседујемо сопствену савремено опремљену лабораторију), РТГ снимања, ЦДС прегледи крвних судова, као и УЗ срца уз стални надзор и контролу интернисте.

Трудимо се да сталним усавршавањем запослених побољшамо квалитет услуга и пацијентима пружимо савремене методе лечења и протетисања у циљу побољшања квалитета њиховог живота и ресоцијализације. Посебан значај дајемо наставном раду и континуираним едукацијама свих чланова тима.

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS