Информације

Кућни ред у Специјалној болници за рехабилитацију

Кућни ред у Специјалној болници за рехабилитацију

 • У Болницу сте примљени ради протетисања и протетичке рехабилитације.
 • У Болници ћете имати свог лекара који ће водити Вашу рехабилитацију заједно са тимом: медицинска сестра, физиотерапеут, радни терапеут, протетичар-ортотичар психолог, дефектолог и социјални радник.
 • Кућни ред и активности у Болници ваља поштовати, а за сва нејасна питања и настале промене одмах се обратите надлежној медицинској сестри или свом лекару.
 • Приликом отпуста пацијент је дужан да раздужи реверс са стварима и предметима које је користио за време лечења (колица, гардероба и друго).
 • За време визите, одмора и спавања будите у својим собама.
 • Током терапијских активности будите у салама за терапију да бисмо удруженим снагама остварили што потпунију и бржу рехабилитацију.
 • Друштвене активности пацијената се могу обављати уколико не ремете мир осталим пацијентима у смислу галаме, гласног слушања ТВ-а, радија и слично.
 • Друштвене активности се могу обављати у просторијама које су одређене за ову врсту активности у периоду до 23:00 часа, а викендом и празником до 24:00 часа.
 • Излазак пацијената ван круга Болнице дозвољава се до 19:00 часова. Ван овог времена пацијенту се може изузетно дозволити излазак уз евидентирање на портирници Болнице и уз дозволу лекара.
 • Због непридржавања и ремећења Кућног реда Болнице сваки пацијент биће отпуштен из дисциплинских разлога.
   

Распоред дневних активности у стационару
 

устајање и јутарња тоалета за покретне пацијенте до 07:00
јутарња тоалета непокретних пацијената 7:00 до 08:00
доручак од 08:00 до 09:00
визита од 09:00 до 10:00
време бандаже I 7:30 до 8:00
II 13:00 до 13:30
III 16:00 до 16:30
пауза од 10:00 до 10:30
ручак од 12:00 до 13:00
посете радним данима од 15:00 до 18:00
посете викендом од 14:00 до 16:00
поподневни одмор од 14:00 до 16:00
вечера од 18:00 до 19:00
гашење светла-спавање у 23:00

Инфо центар Специјалне болнице за рехабилитацију

...

08.

04.

Потписивање уговора о донацији средстава за набавк...

Plus Icon
...

10.

06.

Осамнаести светски конгрес Међународног удружења I...

Plus Icon
...

29.

04.

Двадесет четврти европски конгрес Европског удруже...

Plus Icon

Партнери и спољни линкови