О нама

Службе специјалне болнице

Opis slike

Службе специјалне болнице

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику обавља специјалистичко – консултативну и стационарну здравствену делатност у области протетичко – ортотичке рехабилитације и физикалне медицине, лабораторијску и другу дијагностику, као и израду протеза и ортоза. Унутрашња организација установе регулисана је Правилником о унутрашњој организацији који је донет 14.11.2008. године.

Службе су основне, најшире организационе јединице, организоване за извршење функционално повезаних послова. Службе су организоване у одељења, одсеке и кабинете као уже организационе делове, који представљају заокружену медицинску, техничку – технолошку и административну радну целину. Међутим, постоје и функционално повезане групе послова, где су запослени због веће ефикасности распоређени по одељењима у стационару, на пример група послова за пружање стоматолошких услуга. Њих ћемо, ради лакшег разумевања, такође звати службама, иако оне према правилнику то нису.


ОДЕЉЕЊЕ ПРИЈЕМНЕ АМБУЛАНТЕ

У пријемној амбуланти врши се преглед и процена протетичког потенцијала након ампутације екстремитета. Посебан је осврт на пацијенте са примарном протетичком рехабилитацијом где је потребно сагледати преостале потенцијале за протетисање. У пријемној амбуланти ради се и преглед пацијената са дегенеративним, реуматолошким и посттрауматским стањима према савременим принципима рехабилитације.

Програме рехабилитације екстерних пацијената преписују и контролишу специјалисти физикалне и рехабилитационе медицине, индивидуално прилагођеним програмима. У пријемној амбуланти се врше специјалистички прегледи физијатра за децу и одрасле. По потреби обављају се и консултације интернисте - кардиолога и ортопеда. У зависности од препорука рехабилитационог тима и договора са пацијентом, рехабилитација се спроводи стационарно или амбулантно.


СЛУЖБА ФУНКЦИОНАЛНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИЈЕ

Одељење кинезитерапије
Cпроводи ce кинезитерапијски третман пацијената са ампутацијама, као и пацијената са различитим патолошким стањима. У оквиру препротетичке и протетичке рехабилитације, пацијент се припрема за ход са протезом, обучава облачењу и коришћењу протезе.

ШКОЛА ХОДА – обухвата обуку основним и напредним активностима при коришћењу протезе.Кроз различите вежбе искорака и баланса, пацијент увежбава ослонац на протезу и координацију и реципроцитет у ходу. Обучава се пацијент савладавању равног, неравног терена и урбаних баријера, добија потребна упутства за адаптацију у кућним условима, сходно потребама хода и коришћења протезе. Обука напредним активностима при коришћењу протезе обухвата: - различите вежбе хода („Тандем“ход, „цик-цак“ход), - ход на покретној траци – у присуству и под контролом физиотерапеута. Поштовањем етичких принципа и стандарда физиотерапеутске праксе, cвакодневно се спроводи физиотерапеутска евалуација постигнутог нивоа оспособљености пацијента, као и периодична тимска евалуација свих чланова рехабилитационог тима. Физиотерапеути својим знањем, искуством и континуираном едукацијом у области медицинске рехабилитације, протетике и ортотике, дају пун допринос оспособљавању пацијента и његовом повратку у породичну и социјалну средину. У оквиру кинезитерапијског третмана примењују се PNF технике и Kineziotaping технике, зависно од потреба пацијента.

РАД СА ДЕЦОМ – са ампутацијама и урођеним недостацима доњих екстремитета, као и њихово протетисање у оквиру примарне вертикализације, а у присуству и у сарадњи са родитељима. Индивидуални приступ и тимска сарадња – пут ка успеху у рехабилитацији!

Одељење електротерапије
Пацијентима ce могу пружити услуге како у стационару, тако и амбулантно, на најсавременијим апаратима за електротерапију.
Услуге:

  • термотерапија
  • криотерапија - електротерапија (EF, DD, IF струје, електростимулација,TENS)
  • магнетотерапија
  • сонотерапија (УЗ)
  • Фототерапија, Биоптрон
  • ласеротерапија
  • истовремена, комбинована терапија на BTL апарату
  • механотерапија (сегментна мануелна масажа)
  • новина: екстензија кичменог стуба на тракционом столу


Одељење терапије радом
Oбавља ce рехабилитација пацијената свих патологија, као и пацијената са ампутацијама горњих екстремитета. У оквиру препротетичке рехабилитације, пацијент се припрема за рад са протезом, врши се обука у самозбрињавању без протезе, пребацивање доминантности, корекција постуралног става, вежбе мишићне сепарације на Mio-Boy програму за електронску протезу, израда привремених и корективних помагала. У протетичкој фази, пацијент се обучава у коришћењу протезе као асистивне руке у активностима свакодневног живота, почев од једноставнијих мономануелних активности, преко бимануелних, до активности свакодневног живота.

 

Кроз различите технике и методе терапије радом, код других патологија, побољшавају се функције: јачање мишићне снаге, повећање обима покрета, вежбе координације, брзине и спретности. Поред функционалне терапије, обавља се и индивидуална и групна терапија радом.

РАД СА ДЕЦОМ - са конгениталним недостацима подразумева апликовање естетске протезе за горње екстремитете, када дете почне стабилно да седи. Врши се обука родитеља у постављању и скидању протезе, како да раде са дететом и одржавању протезе. У старијем узрасту, са функционалном протезом, врши се обука деце у коришћењу протезе кроз игру.


 


 

 

Галерија

Инфо центар Специјалне болнице за рехабилитацију

...

08.

04.

Потписивање уговора о донацији средстава за набавк...

Plus Icon
...

10.

06.

Осамнаести светски конгрес Међународног удружења I...

Plus Icon
...

29.

04.

Двадесет четврти европски конгрес Европског удруже...

Plus Icon

Партнери и спољни линкови