Контакт информације

  • Булевар војводе Путника 7
  •  11000 Београд
  • +381 11 2650-246
  • +381 11 2650-963
  • office@zop.rs
  • 2651-044
  • Матични број: 07036124
  • ПИБ: 101368670
  • Текући рачун: 840-458661-90

Пошаљите нам поруку

Спољни линкови

ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП ЗОП
ЗОП Увођење болничког информационог система финансирала је Европска унија кроз пројекат EU-IHIS